Archive for June 16, 2016

НОВИ МОМЕНТИ В КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО: ТЕОРЕТИЧНА ОБОСНОВКА И ПРАКТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ

Българска академия на науките Институт  за  етнология  и  фолклористика с  Етнографски  музей София 1113, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 6, тел. 02 870 42 09, тел. 02 979 30 11 София 1000, ул. Московска 6А, факс: 02  805 26 11, тел. 02 988 42 09, www.iefem.bas.bg;  e-mail: office@iefem.bas.bg   Секция Антропология на народните изкуства и […]

June 16, 2016 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Дискусии, Други, Публикации на български, Събития, Текстове на български