XII Световен конгрес на Международната семиотична асоциация (IASS/AIS)

Нова семиотика

между традиция и иновация

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Крайният срок за предлагане на доклади е 30 юни 2014, но…

Има две възможности:

1)      Изпратете резюме на доклада (максимум 500 думи) на info@semio2014.org и изчакайте да Ви отговорим дали предложението е прието и в коя кръгла маса или научна сесия е включено

2)      Прочетете внимателно информацията за конгреса, проверете съществуващите предложения за кръгли маси и научни сесии изброени тук; ако не откриете нито една тема подходяща за Вашия интерес, проверете дискусиите в социалните медии и направете Ваше собствено предложение за кръгла маса или научна сесия, т.е. станете част от Новата семиотика!

Препоръчителен график за по-активните кандидат-участници:

до 28 февруари участие в дискусиите в социалните медии около темите на конгреса, отваряне на дискусия около собствено предложение за тема
до 31 май преустановяване на дебата в социалните медии, оформяне на кръглите маси и научните сесии, съставяне на предварителна програма
до 30 юни окончателно подреждане на кръглите маси и научните сесии, публикуване на чернова на програмата на конгреса
1 Юли – 15 Август Предложения за доклади могат да бъдат изпращани и в този период, но с по-малки шансове да бъдат приети и включени в най-подходящите кръгли маси и научни сесии

Ето и няколко насоки за дискусията, която официално откриваме. По-долу са изброени основните направления, които отразяват актуалното състояние на дисциплината. Това обаче не са теми. Темите ще се родят като резултат от дискусия, която ви каним да предприемете в рамките на всяко едно от тези направления. Ние си запазваме правото да селекционираме и подреждаме по важност най-значимите от предложените теми, както и да се обръщаме към най-авторитетните участници в дискусията за тяхното председателстване. Във втората фаза от съставянето на научната програма на конгреса (първата половина на 2014 г.) именно хората, назначени да председателстват научните сесии и кръгли маси ще преценяват кои от предложените доклади отговарят на изискванията за тематична адекватност и научност. Ние от организационния екип ще се погрижим всеки предложен от регистриран участник доклад да намери своята най-подходяща реализация за представяне.

LinkedIn

Facebook (English) / Facebook (French) / Facebook (Spanish)

Google+

 

Основни направления за дискусия:

Теоретична семиотика

–        Епистемология на семиотиката

–        Визуална семиотика

–        Когнитивна семиотика

–        Културна семиотика

–        Екзистенциална семиотика

–        Семиотика на текста

–        Биосемиотика

–        Екосемиотика

–        Едусемиотика

–        Семиотика на пространството

Приложна семиотика

–        Юридическа семиотика

–        Семиотика на образованието

–        Семиотика на превода

–        Семиотика на литературата, киното, театъра и пр.

–        Семиотика на масовите комуникации, новите медии, видео игрите и интернет

–        Семиотика на музиката

–        Семиотика на архитектурата

–        Семиотика на религията

–        Семиотика на маркетинга (търговската марка, рекламата, пазара и пр.)

Социосемиотика

–        Семиотика на града

–        Семиотика на модата

–        Консумативна култура и семиотика

–        Социални медии, глобализация и иновации

Семиотика в интердисциплинарен контекст

–        Семиотика и антропология

–        Семиотика и лингвистика

–        Семиотика и комуникации

–        Етика и естетика от семиотична перспектива

–        Семиотика и философия

–        Семиотика на Аз-а

–        Семиотика и теории на комплексността

Национални и регионални семиотични школи

Майстори на семиотиката (минали и настоящи)

ИНФОРМАЦИЯ:  http://semio2014.org/bg/call-for-papers

 

April 6, 2014 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Актуална информация, Дискусии, Други, Публикации на български, Текстове на български