НОВА КНИГА ЗА ОФИС МЕБЕЛИ И ИНТЕРИОР

Снощи, на 27.11.2012г. в “Място за срещи…..+ Това” се състоя представянето на нова книга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-р инж. Мирослава Петрова, главен асистент в ЛТУ, София,  с финансовата подкрепа на Фонд научни изследвания при МОМН,  публикува първата си книга, озаглавена 

КОМПОЗИЦИОННИ И ФОРМООБРАЗУВАЩИ ФАКТОРИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ОФИС МЕБЕЛИ И ИНТЕРИОР” .

В книгата предмет на анализ е офисът, който днес търпи фундаментални промени. След анализа на причините довели до промяна в организацията и методите на работа, се стига до аргументиране на необходимостта от прилагане на нови подходи съответно и към проектирането на мебели и композиционното изграждане на интериора на офиса.

След задълбочено теоретично проучване на функцията, конструкцията, материала, технологията, условията на средата, цвета, модата и други фактори, които влияят върху формообразуването и композицията на мебелите и интериорното пространство, е изведен концептуален модел.

Чрез използването на този модел се цели да се осигури гъвкавост, рационалност, естетичност и емоционалност на дизайнерските решения.

Резултатите от направеното изследване са не толкова в констатациите, колкото в набелязването и синтезирането на:

– перспективни тенденции за композиционното изграждане на интериора на офиса.

– насоките за организация и рационално проектиране на формите, и възможностите за хармонизация и естетическо въздействие върху потребителите.

– акцентиране освен върху функционалността на мебелите и интериора и върху изказа при дизайна на техните социални, емоционални и символични качества, кодирането на смисъл, удовлетворяващ наред с физиологическите, социалните и на психологическите потребности на служителите.

– демонстриране на съвременните конструктивни възможности при дизайна на офис мебели и техния потенциал за създаване на целесъобразни решения, рационализация и гъвкавост на композициите, подчертаване на естетическите им характеристики.

– показване на ролята и изискванията към материалите, използвани при интериорното изграждане и формообразуването на мебелите, с акцент върху възможностите на материалите за реализиране на иновационни форми.

– обърнато е внимание върху въздействието на осветлението и акустиката, върху значението на цвета за постигане на хармонична среда и целенасоченото манипулиране на емоциите и поведението на служителите.

– Проследен е процесът за откриване и създаване на модни тенденции при проектирането на мебелите и интериора в дизайна на офиса.

Тази книга има значение за по-нататъчните научни изследвания в областта на мебелния и интериорен дизайн; за развитието на практиката, тъй като синтензира тенденциите и перспективите при формирането на интериора и обзавеждането на актуалните днес бизнес-паркове, бизнес-центрове, бизнес-инкубатори и други видове офис-сгради. Тя има значение за образованието на студентите в областта на индустриалния мебелен дизайн, интериора и архитектурата; Самостоятелно значение има богатата информация, която предоставя чрез библиографията, включила не особено популярни у нас автори и литературни източници в областта на офис-дизайна и офис-обзавеждането.

Монографията представлява интерес за дизайнери и архитекти, които работят в областта на интериора и обзавеждането най-вече на офиса, но не само, защото тя е полезна и за широко ветрило от специалности, като например социология, организационно развитие, мениджмънт, психология, културология и други.

Библиографски данни за книгата:

Петрова, МирославаКомпозиционни и формообразуващи фактори при проектиране на офис мебели и интериор, Издателска къща при ЛТУ, София, 2012  ISBN 978-954-332-097-4

 

 

 

 

За представянето на книгата виж и в сайта на  +Това

http://plustova.com/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d0%b5/

November 28, 2012 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, За студентите, Публикации на български, Събития, Текстове на български