Archive for October 4, 2011

ЕМОЦИОНАЛНО ВЪЗПРИЯТИЕ

          КАТЕДРАЛАТА В гр.БРАЗИЛИЯ (1958) е една емблема на Нимайер. Тук каризмата на архитекта се проявява с мощна сила. Тя безусловно влияе на всички хора, без значение на пол, раса, религия, националност. Тя е еманация на стремежа на човека към бога, божественото, духовното, възвисеното, красивото, прекрасното….тя е еманация на живота! Тя е един блестящ урок […]

October 4, 2011 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Лекционни курсове, Публикации на български, Текстове на български, Фотографии