Archive for October 2, 2011

ТЕОРИЯ НА КОМПОЗИЦИЯТА

  КАЛЕНДАРЕН ПЛАН на лекциите по “ТЕОРИЯ НА КОМПОЗИЦИЯТА” за ЗИМЕН семестър на учебната 2011/2012 година, бакалавърска програма “Инженерен дизайн” Дата Тема на лекцията 26.09 – 30.09.2011 Възникване и роля на композицията в изкуството, художествената дейност и дизайна. Исторически преглед на осмислянето на понятието за композиция. Съдържание на учебния предмет „Теория на композицията”. 03.10 – […]

October 2, 2011 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, За студентите, Лекционни курсове, Публикации на български, Текстове на български