В ПАМЕТ ЗА МОЯТА МАЙКА, КОЯТО БЕ ЕДИН ИСТИНСКИ НАРОДЕН БУДИТЕЛ

БОНКА БОЦОВА ЖЕЛЕВА

Бонка Боцова Кунчева е родена на 24 март 1916г. в гр. Червен бряг. Тя е третото дете в семейството – има още две сестри. Нейната съдба е предрешена от съдбата на баща и, убит в края на Първата световна война, в Дойранската битка. Основното си образование получава в Червен бряг. Остава рано кръгъл сирак, но благодарение на нейни учители, тя заминава за София, настанена е в пансион за деца на загинали във войните и завършва средното си образование във Втора Софийска девическа гимназия.

Знаме на Втора Софийска девическа гимназия „Отец Паисий“, 1920г.

Студентската книжка на Б. Боцова Кунчева

През март 1936 г. Бонка Кунчева постъпва в Софийския университет, където следва философия, с втора специалност история. Завършва висшето си образование през 1940 г.

През 1941 година сключва брак с Иван Георгиев Желев, завършил Търговската академия във Варна.


Фотография на Бонка и Иван Желеви

Започва учителската си практика в училището на родното село на мъжа си – Обручище (днес Община Гълъбово, област Стара Загора).


ОУ “Свети Свети Кирил и Методий“, с. Обручище, което през  2019г.  отпразнува своята 160 годишнина.

След края на Втората световна война, през октомври, 1945г. младото семейство, заедно с двете си деца, се премества в гр. Харманли, където Иван Желев успява, след конкурс, конкурирайки се с над 100 кандидата, да спечели място на референт в БНБ – Харманли. Бонка Желева постъпва като учител в местната гимназия „Неофит Рилски“, където преподава история, а от 1-ви ноември 1950 година става заместник директор по учебната част (завуч) на гимназията. В продължение на 11 години Желева учителства и ръководи Единното училище „Неофит Рилски“.

Сградата на Харманлийската гимназия, която е приела първите си випускници  след Втората световна война (фото – 1958 г.)

Когато през 1956 година началният и средният курс на образование са разделени съответно на Средно политехническо училище „Неофит Рилски“ и Основно училище „Иван Вазов“,  директор на училище „Иван Вазов“ става  Б. Желева.

Сградата на Основно училище „Иван Вазов“, където днес се помещава ПГЕТ „Захари Стоянов.

Първокласници в една от класните стаи на ОУ „Иван Вазов“, учебна 1951-52г.

През 1962 в училище „Иван Вазов“, под ръководство на директора Бонка Желева, в обучението на децата е внедрен така нареченият „Липецки опит“ /по името на гр. Липецк, Русия/, състоящ се, казано най-общо – в реорганизация на учебния процес, активизиране на учениците и превръщане на обучението в увлекателна игра. Благодарение на този метод се намалява до минимум повтаряемостта на класовете, повишава се нивото на успеваемост в усвояването на знанията. Това е метод на интерактивно обучение, който е авангарден, дори за днешните времена.

Липецкият опит е въведен от Константин А. Москаленко, (1917-1984) в Лицей № 3 в гр. Липецк, Русия през 1950-те години. Успешният опит на водещи липецки учители по коренното организационно и методическо преструктуриране на урока, което открива големи възможности за повишаване на ефективността на учебния процес, намира признание от широката педагогическа общност, разгледан е от управителния съвет на Министерството на образованието на РСФСР и одобрен в специална заповед на министъра № 438 от 29 декември 1961 г.

Наградените с орден “Кирил и Методий” учители от училище “Иван Вазов”.
Директорът на училището – Бонка Желева е тр
ета от седналите от ляво надясно

Благодарение на прилагането на този иновативен метод, училище „Иван Вазов“ в Харманли става известно в цялата страна. Провежда се национална конференция за популяризиране на Липецкия опит, пристигат учители от различни краища на България за обмяна на опит.  Тогава Бонка Желева, заедно с други учители, става носител на орден „Кирил и Методий“. Ордените им са връчени на 24 май, 1962 г. ( снимката горе).

Бонка Желева работи като директор на Училище „Иван Вазов“ до пенсионирането си през 1967г./31.08./ Така тя е отдала, в продължение на 11 години от живота си (1956-1967), цялата си енергия, организационен опит, знания и любов, като директор на училище „Иван Вазов“.

Бонка Желева на 86 години.

След пенсионирането си тя продължава да участва в обществения живот на град Харманли. Почива на 30 октомври 2004, на 88 години

ЗАБЕЛЕЖКА: ТОЗИ ТЕКСТ СЕ ПУБЛИКУВА В ЧЕСТ НА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 1 НОЕМВРИ. ТОЙ БЕ НАПИСАН ПОСЛУЧАЙ 100 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА ОУ „ИВАН ВАЗОВ“ В ГРАД ХАРМАНЛИ, 2020

Автори на текста: Елена и Добрина Желеви – дъщери на Бонка Желева

October 30, 2021 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, Публикации на български, Събития, Текстове на български, Фотографии

CALL FOR PAPERS

24th International Conference on Engineering and Product Design Education

Abstract papers can now be uploaded on to ConfTool.
Deadline for submission is 15 November 2021 Midnight GMT

Please check abstract template at Templates & Instructions.


The 24th International Conference on Engineering and Product Design Education will be hosted at London South Bank University, London SE1 0AA on the 8th and 9th September 2022; there will also be pre-conference workshops and events on 7th September. 
E&PDE 22 theme is Disrupt, Innovate, Regenerate & Transform.

The conference is organised in partnership with the Design Education Special Interest Group (DESIG) of the Design Society and the Institution of Engineering Designers (IED). 

The E&PDE 22 conference will bring together representatives from education and industry who have an interest in sharing new perspectives on design education. It will provide a forum for educators, practitioners and students from product and engineering design and development, human centred and inclusive design and industry to discuss current and future educational issues. Professionals and students from other disciplines are also invited to contribute and participate.  

We will continue the Visual Papers track inviting papers with high visual content and less text. Information about this format will be available soon. 

ПОКАНИ ЗА ДОКЛАДИ

Резюметата вече могат да се качват в ConfTool. Крайният срок за изпращане е 15 ноември 2021 г. полунощ GMT= Моля, проверете шаблона за резюмета в Шаблони и инструкции/Templates & Instructions..

24 -тата международна конференция за образование и инженерен и продуктов дизайн ще се проведе при домакинството на Лондонския университет на Южна банка, Лондон SE1 0AA, на 8 и 9 септември 2022 г .; на 7 септември ще има и семинари и събития преди конференцията.

Темата на E & PDE 22 е Disrupt, Innovate, Regenerate & Transform /Рзрушаване, Иновации, Регенерация и Трансформация.

Конференцията се организира в партньорство с Групата за специални интереси зао обучение по дизайн (DESIG) на Обществото за дизайн и Института на инженерните дизайнери (IED).

Конференцията E & PDE 22 ще събере представители от образованието и индустрията, които имат интерес да споделят нови перспективи в образованието по дизайн. Тя ще осигури форум за преподаватели, практици и студенти от продуктовия и инженерен дизайн и развитието му, ориентирания към човека и приобщаващ дизайн и индустрията за обсъждане на настоящи и бъдещи образователни проблеми. Професионалисти и студенти от други дисциплини също са поканени да допринесат и да участват.

Ще продължим с „Визуални доклади“ с покана за доклади с високо визуално съдържание и по-малко текст. Информацията за този формат ще бъде достъпна скоро.

October 11, 2021 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, За студентите, Публикации на български, Публикации на други езици, Събития, Текстове на български, Текстове на други езици

ШЕСТ МЕСЕЦА БЕЗ СЕСТРА МИ

ПРОФ. Д-Р ЕЛЕНА ЖЕЛЕВА-БОГДАНОВА

October 5, 2021 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, Публикации на български, Събития, Текстове на български

СВЕТОВЕН ДЕН НА АРХИТЕКТУРАТА – 4 ОКТОМВРИ 2021

Създаден от UIA през 1985 г., Световният ден на архитектурата се отбелязва всяка година в първия понеделник на октомври, на същата дата, както Световния ден на обитаването на ООН. Избирайки темата

ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН СВЯТ

МСА се надява да допринесе за глобалния дебат относно Програмата за развитие до 2030 г., като се фокусира върху три ключови области: жилища, обществени пространства и връзката им с изменението на климата.

МСА насърчава всички свои членове, архитекти и студенти по архитектура по целия свят да участват в Световния ден на архитектурата 2021 г., като развиват свои собствени дейности, базирани на тазгодишната тема, застъпвайки се за по -екологични и по-устойчиви архитектурни практики, и като се присъединят към Световния ден на архитектурата на  уебинар-а   на МСА на 4 октомври.

October 3, 2021 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Други, Публикации на български, Публикации на други езици, Събития, Текстове на български, Текстове на други езици

ВЪЗПОМИНАНИЕ

September 7, 2021 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Събития, Текстове на български, Текстове на други езици, Фотографии

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, БЪЛГАРИ!

September 6, 2021 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Други, Публикации на български, Събития, Текстове на български, Фотографии

ЛЮБИМА ПЕСЕН

ЧЕТИРИ МЕСЕЦА БЕЗ ЕРОМИР

July 8, 2021 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Видео, Текстове на български