БАНСКО БАВНО И НЕЗАБЕЛИЖИМО ГУБИ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАТА СИ ИДЕНТИЧНОСТ

РЕТРОСПЕКЦИЯ

Ако човек разгърне някой стар туристически или географски източник от 30-те години на ХХ век, ще открие, че това малко градче в Разложка околия, разположено в полите на Пирин, край буйната река Глазне, е било характерно със старинните си двуетажни къщи, както и със старата си църква „Св. Богородица“, с църквата „Св. Троица“, с висока уникална за времето си камбанария-кула с часовник и богато украсен иконостас, с майсторите си резбари, с оживените си търговски връзки с чужбина, с високата си материална култура, с „видните лица, които е дало“ на България, като Неофит Рилски, Михаил Германович, предполага се и Отец Паисий… Освен това, характерен е здравият му планински климат и красива околност, които го правят и добро летовище* Виж „Банско“ в „Географски речник на България“, от Жечо Чанков, Изд.“Факелъ“, София, 1939г.

През 70-те години на ХХ век за Банско се говори вече като за добре благоустроен град, със запазени укрепени каменни къщи от периода на Възраждането, с оригинална банска архитектура. Споменават се най-интересните къщи: Веляновата, Сирлещовата, Тодевата, Хадживакановата, Молеровата, Хадживълчевата и др.* [2] Виж „Банско“ в „Енциклопедия България“, С. Изд. БАН от 1978г.

Специално внимание се отделя на „Банската художествена школа“ с нейните представители иконописци и резбари, между които Тома Вишанов Молера, синът му Димитър, синът на Димитър – Симеон, правнукът на Тома Вишанов – Георги. Освен школата на Молерови, е отбелязана и арнаутската живописна школа на Уста Велян Огнев, синът му Ангел Велянов, Михайло Ив. Голев и други. Банската художествена школа изиграва значителна роля в културния и художествен живот на юг от Рила, из Разложко, по поречието на Струма и Места.* [3] Виж „Банска художествена школа“ в „Енциклопедия България“, С. Изд. БАН от 1978г

ПЛАН-УКАЗАТЕЛ НА ГРАД БАНСКО, 1987г.[4] КИПП по картография, Отг. ред. Л. Старикова, техн. ред. Кр. Хрисчев, художник Пл. Гиргинов, Второ издание, 1988г.


УНИКАЛНАТА БАНСКА АРХИТЕКТУРНА ШКОЛА

Професор архитект Георги Кожухаров пише, че укрепените къщи в Банско представляват самостоятелна група къщи, засвидетелствани единствено в този град[5] Кожухаров, Георги, „Укрепените къщи в Банско през XVIII в.“ – В: „Известия на Секцията за теория и история на градоустройството и архитектурата“, Кн. (Vol.) XIX, с.97-129, с.97

От многото укрепени къщи в Банско, той се спира на „шест измежду най-старите: Хаджигьорговата, Тодевата (край р. Глазне), Вълчовата (край р. Глазне), Веляновата, Бенината и Сирлещовата. Всички те, според устното предание, са принадлежали на много богати банскалии. В това ни убеждава техният масивен градеж, големите им размери и наличието на специално устроени и добре укрепени скривалища, приспособени и за активна отбрана. По време на построяване те следва да се отнесат към един немного продължителен период от около края на XVII до към края на XVIII в.“ – пише Кожухаров*[6] Пак там, с.97

Една от най-старите къщи – Хаджигьорговата, къща-крепост, изцяло с каменни дебели стени, скривалище, бойници, обшити с метални листове масивни врати…..

————————————————————————————————————————————————————-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тодевата къща,  до р. Глазне, е подобна на Хаджигьорговата, с двукамерно скривалище, дебели каменни стени с бойници. /по проф.Г.Кожухаров/

 

Фотографии – автора, 1980-те години


Вълчовата къща е почти два пъти по-голяма от Хаджигьорговата и Тодевата, но отново е укрепена със скривалища, приспособени за активна отбрана. *По проф. Г. Кожухаров


Веляновата къщакъщата на Велян Огнев, майстор строител, резбар и зограф, преселник от Тресонче, Дебърско. му е подарена, строена е много преди и е или по-стара, или е съвременница на Вълчовата къща.

 

По проф. Г. Кожухаров; Фотографии – автора, 1980-те години

 

 

 

 


Бенината къща е стигнала до нас силно променена, но дори и така може да се отнесе към Вълчовата и Веляновата къщи – строена е в началото на втората половина на 18-ти век. Преустроена е след раждането на Неофит Рилски (Никола Бенин), има двукамерно скривалище; Нещо, което е се среща при разгледаните къщи е чардакът, който обикалял къщата от три стани. /По проф. Г. Кожухаров/

Фотография – автора, 1980-те години

 


Сирлещовата къща е също от най-старите къщи в Банско, заедно с Вълчовата. В последствие е преустройвана и разширена. Пристроена е кула-скривалище, като заедно с първоначалното скривалище образуват сложна укрепителна система.

 

 


Ст. Л. Костов, който пръв спира вниманието си върху старите къщи в Банско и публикува две от тяхСирлещовата и  Вълчовата пише „Има предание, че богат банскалия донесъл от чужбина плана на този тип къщи и че местни майстори го изпълнили. Наистина тези къщи,  без чардака, по покрив, прозорци и масивност приличат на северо-итаианските кастели…“*[7] Кожухаров, Георги, „Укрепените къщи в Банско през XVIII в.“ – В: „Известия на Секцията за теория и история на градоустройството и архитектурата“, Кн. (Vol.) XIX, с.97-129, с.115  Костов смята, че Сирлещовата къща датира не по късно от 1776г.*[8] Пак там

В ръкопис на инж. Б. Еринин пише нещо много интересно за къщата на „дядо Георги Сирлещов“ – „от таен проход се излиза в градината  така, че тя е във връзка с подземията на друга къща – Веляновата….Според един от потомците на стария търговец дядо Георги Сирлещов – Иван /Йошката/ К.Сирлещов, къщата била на около 280 години, т.е. градена около 1692г.“*[9] Еринин, Б.,инж./1895-…/- „Банско – Местонахождение на някои стари къщи и техните обитатели“ – Музеен комплекс в Банско, ръкопис, 1973г., с.8, 9.

Изследователите на Възрожденската архитектура, проф. д-р арх. Р. Ангелова и проф. д-р арх. М. Коева определят като уникална Банската архитектурна школа, отличаваща сесъс специфични особености, чиито образци са достигнали най-висока степен на архитектурно-композиционно развитие“*[10] Ангелова, Рашел, М. Коева, „Архитектурата на Банско“– В: „Бански художествен център“, издава Комитет за култура, София, 1985г. и отделят измежду многобройните оригинални  бански къщи с „най-избистрен архитектурен образ и най-високи художествени достойнства“ Хадживълчовата, Веляновата, Сирлещовата, Буйновата/Тодевата/ и Зехтинджиевата къщи.

Посочените укрепени бански къщи носят следите на късното средновековие с изградените си скривалища и сложни системи за отбрана и нападение. Това ги прави изключително ценно явление за българската архитектура и тези образци трябва най-грижливо да бъдат опазвани.

Други забележителни къщи – паметници на културата в Банско, във вида им от 1980-те години:

 

                                                                                        Гечков ансамбъл – Фото – автора, 1980-те години

 

 

 

 

 

 

 


Загорчина къща – Фото автора, 1980-те години


Йопева къща – Фото – автора, 1980-те години

————————————————————————————————————————————————-

Пумпалов ансамбъл – Фото – автора, 1980-те години


Църковната архитектура в Банско е представена с две забележителни по различен начин църкви:

 • Гробищната църква „Св. Богородица, използвана за погребални обряди и помени, e построена през втората половина на XVIII в. /1774г./* [11]Ангелова, Рашел, М. Коева, „Архитектурата на Банско“– В: „Бански художествен център“, издава Комитет за култура, София, 1985г

Обаче, според инж. Еринин, „Долната махала е най-старата част на селището. Тя се е групирала около старата черквица „Св. Богородица“, която според някои датировки и надписи съществува от преди 1291г.“*[12] Еринин, Б.,инж./1895-…/- „Банско – Местонахождение…“, с.115

Гробищната църква „Св. Богородица Фото – автора, 1980-те години


Гробищната църква е късно-средновековна, еднокорабна, едно – абсидна църква. Дърворезбеният й иконостас е „майсторско произведение на резбарското изкуство“, „най хубавият от групата иконостаси, работени от едно и също резбарско ателие от Банската школа, „един от значителните ранно-възрожденски дърворезбени паметници по нашите земи“*[13] Пак там


Построената през 1835г. църква „Св. Троица“, със средства събрани от населението на Банско, е също забележителна по своята архитектура и художествена украса. Инициатор и организатор а нейното изграждане е Лазар Германович /Голев/. През 1937г. е изработен монументалният иконостас и е завършена вътрешната живописна и дърво-резбена украса. През 1862г., с построяването на кулата-камбанария, заедно с църквата  и оградните й зидове  се оформя цялостен художествен ансамбъл. Този църковен ансамбъл е дело на местни майстори между които са известни имената на Димитър Доюв, Григор Благов Доюв, Лазар Глушков, резбарите  и декораторите Велян Огнев, Наум Христов и други.*[14] Ангелова, Рашел, М. Коева, „Архитектурата на Банско“– В: „Бански….,

Църквата „Св. Троица“, Фото – автора, 1980-те години

 

 

 

 

 

 


Необходимо е да се направи сравнение между състоянието конкретно на тези паметници на културата и на уникалната банска архитектурна школа през 1987г., и състоянието им днес, вече наричани недвижими културно – исторически ценности, в самия град Банско.

КАКВО ПОКАЗВА СРАВНЕНИЕТО НА НАЙ-ЦЕННИТЕ АРХИТЕКТУРНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ НА

ГРАД БАНСКО ВЪВ ВРЕМЕТО

Забележителности с които се слави Банско

През 30-те години на ХХ век:

– старинните си двуетажни къщи;

– старата църква „Св. Богородица“;

– църквата „Св. Троица“, с камбанария-кула с часовник и богато украсен иконостас;

–  майсторите си резбари;

–  висока материална култура;

видните лица, които е дало;

–  добро летовище.

През 70-те години на ХХ век

 • запазени укрепени каменни къщи, оригиналната банска архитектура:

Веляновата,

Сирлещовата,

Тодевата,

Хадживакановата,

Молеровата,

Хадживълчевата,

 • Банската художествена школа с нейните иконописци и резбари:

Тома Вишанов Молера, синът му Димитър, синът на Димитър – Симеон, правнукът на Тома Вишанов – Георги; Арнаутската живописна школа на Уста Велян Огнев, синът му Ангел Велянов, Михайло Ив. Голев

През 1980-те години на ХХ век г.

 • Банско е главен изходен пункт към Пирин
 • Към архитектурните забележителности се числят:

Къща музей „Н. Й. Вапцаров“;

Църквата „Св. Богородица“ с нейния забележителен иконостас,

Църквата „Св. Троица“ със стенописи и дърворезба, кула-камбанария, часовникСтарите къщи:

Сирлещовата;

Буйновата/Тодевата/;

Веляновата;

 • Забележителни личности: Паисий Хилендарски, Неофит Рилски, Никола

Вапцаров, Тома Вишанов родоначалник на Банската живописна школа.

Ако направим извлечение за експертното мнение на изследователите на Банската архитектурна школа, най-ценни образци са следните:

 • Според професор архитект Георги Кожухаров:

Хаджигьорговата,

Тодевата (край р. Глазне),

Вълчовата (край р. Глазне),

Веляновата.

Бенината и

Сирлещовата.

Това са шест от най-старите укрепени къщи, засвидетелствани единствено в този град.

 • Според проф. д-р арх. Р. Ангелова и проф. д-р арх. М. Коева:

Хадживълчовата,

Веляновата,

Сирлещовата,

Буйновата/Тодевата/ и

Зехтинджиевата.

 

Това са образци с най-избистрен архитектурен образ и най-високи художествени достойнства.

Може да се заключи, че безапелационно отличени като най – ценни и най-устойчиви в тази си оценка във времето са следните обекти: 

Хадживълчовата, Веляновата, Сирлещовата, Буйновата/Тодевата/, и Бенината /на Неофит Рилски/ къщи, както и двете църкви: Гробищната „Св. Богородица“ и  църквата „Св. Троица“, заедно с другите елементи от ансамбъла – часовниковата кула, дворът, оградните зидове

 —————————————————————————————————————————————————-

КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА БАНСКО ДНЕС

В днешния регистър, обявен на сайта на МК, недвижими културни ценности от национално значение в гр. Банско са* [15] Списък на обекти със статут на недвижими културни ценности /паметници на културата/ с категория „национално значение“ на територията на област Благоевград /Данни от Националния  регистър на недвижимите културни ценности, в който се вписват актовете на органите по чл. 65  и  Публичния  регистър на издадените по чл. 59, ал. 1 декларационни актове и на актовете за прекратяване на временния режим/ –http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=244&sp=576&t=0&z=0

 1. Култов ансамбъл “Св. Троица”:
 • църква “Св. Троица” /нац./
 • кула-камбанария /нац./
 • ограден камен. зид /анс. / Църква „Св.Троица”

Архитектурно-строителен и Художествен вид;

 1. Църква “Св. Богородица“Архитектурно-строителен и Художествен вид;
 2. Къща на Неофит Рилски: Битов комплекс:
 • къщата на Н. Рилски /нац./;
 • стопанска сграда /плевня/ /анс./;
 • порта с ограден зид /анс.
 1. Родната къща на Никола Вапцаров;
 2. Веляновата къща; Декоративната украса на Веляновата къща.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           По актуални данни от самата община в Банско, според критерия ―“значимост“, с „национално значение” са същите тези 5 обекта / комплекс „Къща на Неофит Рилски; Църква „Света Троица; Църква „Света Богородица – „Успение Богородично; Велянова къща; Родна къща на Никола Вапцаров“/, а с местно значение са 33 обекта, в т. ч. 4 археологически, 10 исторически и 19 архитектурно-строителни; Обособени под формата на “ансамбъл” са 39 обекта.* [16] Виж Общински план за развитие на Община Банско 2014 – 2020 г. , с.50 – В:  http://obs.bansko.bg/phocadownload/proekti/bansko_opr_final_2_18_07_2014.pdf

СЪВРЕМЕННА КАРТА НА ГРАД БАНСКО, 2015, c маркирани паметници на културата, в рамките на Стария град.


СРАВНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СПИСЪЦИ С НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ НА ГРАД БАНСКО

Ако се проследят и сравнят данните за паметниците на културата на града, съдържащи се в трите официални източника:

♦„Общински план за развитие на Община Банско 2014 – 2020 г.“;

♦„Стратегия и план за устойчивото развитие на туризма в Община Банско за периода 2014 – 2020 година“*

[17] Стратегия и план за устойчивото развитие на туризма в Община Банско за периода 2014 – 2020 година Автор: Византия Интернешънъл ЕООД, © 2014 Община Банско –https://bansko.bg/phocadownload/strategii/BANSKO_TOURISM_STRATEGY_8_F.pdf

♦„Стратегия за опазване на културното наследство на територията на Община Банско 2015 – 2020 година“*[18] Стратегия за опазване на културното наследство на територията на Община Банско 2015 – 2020 година“https://bansko.bg/phocadownload/strategii/strategiq-opazvane-kulturno-nasledstvo.pdf

ще се  констатира не само разлика в броя и систематизацията на недвижимите културни ценности, но и разминаване в тяхната категоризация.

Например:

♦В “Стратегията за опазване на културното наследство на територията на Община Банско“ в списъците само на къщитепаметници на културата/недвижими културни ценности, се вижда, че 6 от тях са представени като паметници на културата с национално значение:

 1. Къща-музей “Неофит Рилски” (22.11.1965);
 2. Къща-музей “Н. Вапцаров” (22.11.1965);
 3. “Велянова къща” (22.11.1965);
 4. “Тодева къща” (22.11.1965);
 5. Рилски метох – Иконна изложба (13.12.1974);
 6. Родната къща на Тома Вишанов-Молера (13.12.1974) –                                                                                                                                     T.е. добавени са три обекта – допълнителни паметници на културата, спрямо официалните списъци на МК и Община Банско.Отделно 91 къщи са представени като паметници на културата от местно значение. Тук отново има разминаване, предвид обявените от Общината 33 обекта, включващи, освен къщи и други недвижими културни ценности –  4 археологически, 10 исторически и 19 архитектурно-строителни /които могат да бъдат не само къщи/.

  От ансамблите изрично са упоменати следните: около църквата „Св. Троица”; „Гечкова разкръстица” ; улица „Пирин”; „Джиджеви къщи”; „Златеви къщи”; „Коюви къщи”; улица „Кирил и Методий”; „Стефанови къщи” ; и този около Бизевата къща – или общо 9 ансамбъла;

  Подчертано е, че „Най-цялостно са запазени комплексите на църквата “Св. Троица”, на Бенината, Сирлещовата и Хаджирусковите къщи.“

  ♦ВСтратегия и план за устойчивото развитие на туризма в Община Банско за периода 2014 – 2020 година“, за гр. Банско са посочени 32 археологически обекта – недвижими културни ценности;

              За сравнение с ОУП на община Банско, от 130 паметници на културата от епохата на Възраждането, тук вече 7 от паметниците на културата са с национално значение, а именно:

  1. Бенината къща /къща-музей „Неофит Рилски”/,
  2. Родната къща на Никола Вапцаров /къща-музей „Никола Вапцаров”/,
  3. Веляновата къща /декоративната украса/
  4. Молеровата къща,
  5. Кир Благова кула,
  6. Църквата „Успение Богородично”,
  7. Църквата „Св. Троица” и
  8. Часовниковата кула-камбанария към нея;
  9. Налице е отново разминаванедобавени са: Молеровата къща, Кир Благова кула и Часовниковата кула-камбанария към църквата „Св. Троица“,  като самостоятелен обект, извън комплекса на църквата.

   От паметниците на културата с местно значение са извлечени като „ едни от най-интересните: Буйновата /Тодева/, Сирлещовата, Хадживълчовата, Сирлещовата /същинска Хадживълчова/, Събевата, Вакановата, Шарената къщи, къщите на Наса Загорчина и Благо Вишанин, метохът на манастира Ватопед и къщата на Данаил Грънчаров.

   Изводът е: налице са разминавания в три официални документа на Община Банско, съдържащи противоречащи данни за недвижимите културни ценности на територията на града!

   Тези разминавания в списъците и категоризирането на паметниците на културата/ недвижимите културни ценности на  град Банско показват нещо много важно: Регистърът с недвижимите културни ценности не е ревизиран и актуализиран нито от НИНКН, нито от Община Банско!

   Едно бегло сравнение между списъците от регистъра към 1987г. и този от Стратегията за опазване на културното наследство за град Банско показва, че са отпаднали 36 обекта – исторически места, къщи, дюкян, чарк, валявица, воденица, оброчища и др.

   За съжаление, наблюденията показват, че някои от къщите паметници на културата са разрушени, други продължават да се рушат.

   С други думи, посочените списъци от „130 паметника на културата“ до известна степен са само „на книга“.

   Къщите, материалните свидетелства за уникалната „Банска укрепена къща“, остават известни само на специалистите! Обикновените туристи дори и не са чували за оригиналната местна архитектурна школа!

    

    

   ЕТО  КАКВО СЕ СЛУЧВА ДНЕС

    „До общината стои стара изписана къща. Заключена е с катанец и се продава. Така е и по-нагоре – с няколко механи и къщи. Всички те леко поовехтели. Сред тях някак странно стои къща, която е отлично поддържана, макар и затворена. Пише, че е частен имот. Вървим по калдъръма и стигаме до църквата с часовниковата кула. Вътре три клисарки обсъждат нещо от вчера и с мъка прекъсват разговора, за да продадат по някоя свещ. В църквата има десетина човека и отново две румънчета с бабите си. Бабите гледат иконите, кръстят се, а румънчетата тичат из църквата необезпокоявани. За тях тя изглежда доста голяма.

   Навън отпиваме вода от чучура до портата на църквата и влизаме в близкото кафе. Минаваме през опушена зона за пушачи и влизаме в бутиково кафене стил 23. век – с много плазми и наконтени мадами. Мъжете дори не ги забелязваме, защото са заети да жулят на бързия интернет.

   Тръгваме веднага. Влизаме в механа. Посреща ни висок гологлав сервитьор. Жестовете му са обиграни в стил Балкантурист. Благ и усмихнат е. Виждам в очите му лека тъга. „Седнете, където си искате“, казва дружелюбно той и отваря вратата на механата. Веднага разбираме какво има пред вид. В механата са заети само две маси. Останалото, което е доста много, е празно. Сядаме до прозореца и ядем вкусно с чаша вино и тъмна бира. Скоро в салона сме само ние. Аха да си тръгнем и влизат три двойки английски младежи. Явно дошли за събота и неделя с евтин полет от Острова. Нямат тен, пият бейлиз, топъл шоколад и бира в бутилки.

   33 лева е сметката ни. Сервитьорът се усмихва на въпросите ни и отговаря, че всичко в стария град умира. Стана така, казва той, заради хотелите, които са там горе и не пускат хората навън.

   Качваме се в колата, която е покрита с тънък слой сняг. Минаваме по тесни улички, където спираме до поне три-четири стари и изоставени къщи. Заспали във времето и снега. Стоят сгушени в тесните улички, очевидно далеч от суматохата на големите хотели нагоре до планината. Планината, която не се вижда вече от снега, падащ на парцали.

   Ние до там не достигнахме. Защото ни стана мъчно за умирането на истинския стил на Банско. Не мога да твърдя дали всичко живо днес е било на пистите на Пирин или там горе в лоби-баровете на хотели „ол инклузив“. Това е работа на туристическата статистика. Видяхме само мъката в очите на сервитьора, отчаянието на възрастен човек с меню в ръка, които свенливо ни помоли да влезем и в другата механа и после просто отмина, прашните прозорци на изоставените къщи в сърцето на стария град….“ /Фейсбук, Георги Куртев 10.2.2018г./

    Можем да продължим със собствени впечатления

               Коледа е – 2017-та. Няма сняг, но е мокро и студено. Влизаме в Информационния център. Търсим някакви рекламни материали за музеите, къщите, църквите, културните събития…Търсим диплянки с културни маршрути например, каквито е редно да има в подобни центрове – няма…Мизерия – почти нищо – само  една карта с оскъдна информация за Музейния комплекс, състоящ се от седем обекта – всичките в така наречения Стар град: Къща музей „Никола Вапцаров“, Къща музей „Неофит Рилски“ /Бенина къща/, Къща-музей „Велянова къща“, Постоянна изложба на Банската иконописна школа, Историко-етнографски комплекс „Радонова къща“, Духовно-исторически център „Св. Паисий Хилендарски“ и Храмов комплекс „Св. Троица“, и отделно за два  „Археологически обекта“ – Археологически комплекс „Свети Никола“ и Късно-антична крепост „Ситан кале“.

   Служителката ни каза, че сме имали голям късмет – Радоновата къща била отворена, защото иначе рядко отваряла/?/, а тя била като исторически музей на града. Но пък новопостроената сграда на мястото на родната къща на Паисий Хилендарски се оказа затворена. Това бе всичко, което научихме, освен разбира се странното работно време на музеите точно в дните по Коледа, сякаш едни и същи куратори затваряха на едно място, за да отворят след час – на друго.

   Тръгнахме на обиколка из Стария град. Като изключим усмихнатото, любезно, знаещо и с желание изпълняващо ролята си,  момиче в постоянната изложба на икони, всички останали куратори, след като ни продадат билетите, се прибираха на топло в канцелариите си и не си даваха труда да ни развеждат и да ни разказват. Имаше посетители, млади хора, с деца, но за съжаление – твърде малко. Навсякъде в сградите беше студено, отопление нямаше дори в Къщата-музей „Никола Вапцаров“, беше невъзможно да се гледа прожекцията за Вапцаров в този студ!

   Църквата „Св. Троица“, независимо от светлите празници също не се радваше на особено посещение, независимо от централното си положение и църковните служби. За гробищната църква, най-старата запазена сграда в града, с ценния си иконостас определена за старина – паметник на културата от национално значение преди всички останали, ако не си осведомен предварително, няма кой дори да ти спомене. Обаче, дори да знаеш за нея, оказва се, че тя по принцип е затворена и може да се влезе в нея само ако случайно има опело и погребение или пък си случил Задушница.

   Сирлещовата къща – затворена; Зехтинджиевата къща – механа; Духовно-исторически център „Св. Паисий Хилендарски“- пълно разочарование като образ и материал – бутафория!  При това затворен; Читалището – никакви културни събития – мъртвило, сякаш няма празник; Е, оказа се, че имало кукерски празник, но откъде да разбере човек – никаква реклама!…Единствено оживление цари по „стъргалото“ – ул.“Пирин“ – движение по тротоарите край накичени стени с всякакви сувенири и стоки  от дървени томахавки /що щат тука?/, през пухени зайчета, всевъзможни магнитчета за Банско и прочее дрънкулки – до… кожени руски палта и шапки, турски бонбони, локуми и източни „сладости“… и най-вече кръчми и механи…Потокът от хора върви към и откъм „ски-комплекса“ – там е новото Ел Дорадо на Банско…

   За съжаление, славата на Банско като архитектурно-художествен център отдавна е помръкнала, а културният туризъм се намира в дълбоката сянка и настървените спорове за развитие на ски-туризма и ски-спорта. Всичко това на фона на политиката на агресия спрямо световното природно наследство – Пирин планина*    През 1983 год. Национален парк „Пирин“ е включен в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО, потвърждавайки изключителната и универсална стойност на природния обект, който трябва да бъде съхранен в полза на цялото човечество                                                                                         ♦♦♦
                                        

March 5, 2018 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Дискусии, Други, Публикации на български, Текстове на български, Фотографии

18 April – International Day for Monuments and Sites

Every year on 18 April, ICOMOS celebrates the “International Day for Monuments and Sites”, whose establishment was approved by the 22nd UNESCO General Conference in 1983. The 2018 theme for the Day is: Heritage for Generations #heritage4generations.

Aim of the International Day

The aim of the International Day for Monuments and Sites is to encourage local communities and individuals throughout the world to consider the importance of cultural heritage to their lives, identities and communities, and to promote awareness of its diversity and vulnerability and the efforts required to protect and conserve it.

2018 Theme: Heritage for Generations

In 2018, the theme is Heritage for Generations led by the ICOMOS Emerging Professionals Working Group.

Sharing stories and the transfer of knowledge between generations is a crucial step in cultural development, characterising the human experience since time immemorial.

“The youth of today are the leaders of tomorrow”Nelson Mandela

The ICOMOS International Day for Monuments and Sites Day 2018 seeks to celebrate:

 • Inter-generational transfer of knowledge: engagement across the global community to emphasize the importance of knowledge exchange between generations to promote the ICOMOS ethos for the conservation and protection of cultural heritage;
 • Youth leadership: Emerging Professionals in each country will take the lead in organising events that focus on reaching the younger members of the wider public community by showcasing the creative use of social media.

Information on events will be shared on social media as a central communication strategy of this year’s International Day for Monuments and Sites – share the photos and videos of your events.

Click here to read more on the ICOMOS website. https://www.icomos.org/en/about-icomos/182-english-categories/what-we-do/focus/38997-18-april-theme-2018

 

Download the 18 April 2018 leaflet – in English – French – Spanish 

https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/18_April/2018/18April2018_Heritage4Generations_Synopsis_EN_20180221final.pdf

February 25, 2018 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на други езици, Текстове на други езици

ИЗЛОЖБА НА КОНСТАНТИН ГЪРНЕВ (1893–1966)

НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЯ И ГАЛЕРИЯ „ВИКТОРИЯ“

представят

КОНСТАНТИН ГЪРНЕВ (1893–1966)

15 февруари –  25 март 2018

                                                                      Откриване на 15 февруари 2018, четвъртък,18:00 часа

                                                                       Двореца, пл. „Княз Aлександър I“

——————————————————————————————————————————————————————

Голямата изложба на художника Константин (Кочо) Гърнев (1893-1966), подготвена от екипа на галерия „Виктория“ и Националната галерия, представя един забравен художник, непознат за по-широката публика.

Повече от осемдесет години след първата му самостоятелна изява в България и след блестяща кариера в Европа, Константин Гърнев „се завръща“ в родината със сто и дванадесет маслени картини. Фактът, че той живее в Германия, а след смъртта му пластичното му наследство остава там, предопределя днес епизодичното участие на негови работи в изложби или на арт-пазара у нас. Щастливият случай картините да се завърнат в България прави настоящата изложба уникална. Тя експонира за първи път в неговата цялост творчеството на Гърнев, създадено след втората половина на 1940-те. Това дава възможност на публиката и специалистите да оценят неговата висока стойност и да се убедят в мощния живописен талант на един модерно формиран европейски художник, останал здраво свързан с българските си корени.

По повод на125-годишнината от рождението на Константин Гърнев, собственикът на галерия „Виктория“ – Павел Тодоров, дарява за колекцията на Националната галерия едно от малкото запазени ранни произведения на художника – „Октобърфест“ от 1930-те.

Биографични данни

Константин Гърнев е роден на 18 януари 1893 в благоевградското село Либяхово (днес Илинден). Между  1912 и 1921 учи с прекъсване в Рисувалното училище в София. По време на Първата световна война е командирован като военен художник. През 1922 заминава за Германия и се установява в Мюнхен, където живее до края на живота си. Приет е за студент по живопис в Мюнхенската художествена  академия, където следва между 1923 и 1931 като ученик на изтъкнатите професори Херман Грьобер и Франц фон Щук.

От средата на 1920-те участва активно в художествения живот на Баварската столица като членува в различни художнически сдружения и излага в редица общи изложби. Първата самостоятелна изложба на Гърнев е през 1930 в Кунстферайн, Мюнхен. От 1926 до 1934 пътува из цяла Европа. Посещава и Северна Африка, Мароко, Палестина, Турция, Сирия, Ерусалим.

През 1934 подрежда първата си самостоятелна изложба в България, открита със слово на проф. Иван Лазаров в галерия „Преслав“ в София. Многобройните отзиви за изложбата дават висока оценка на творчеството на Гърнев, поддържащ тесни контакти с българските си колеги. Като задочен член на Дружеството на новите художници в България той изпраща свои картини за участия в общите художествени изложби в София. През есента на 1940 Гърнев подрежда представителна изложба в галерия „Ленбах“ (най-голямата частна галерия в Мюнхен), преминала със шумен успех.

По-голямата част от творчеството на художника, създадено в онези години, е унищожено при бомбардировките над Мюнхен по време на Втората световна война. След 1945 той продължава активно да рисува и да участва  в художествения живот на Мюнхен. Член-основател на Съюза за защита на творците на изобразителното изкуство и на мюнхенската група „Павилион“, на която е и председател, той участва в ежегодните изложби на организацията и в редица други общи изложби. След години отсъствие от българския художествен живот, през 1965 е поканен и участва в Национална изложба на живописта в София с картината „Ездачка“. Умира внезапно на 1 септември 1966 в Мюнхен.

 1. Модел                                       2. Двама, 1958                                                       3. Автопортрет

—————————————————————————————————————————————————–

Информация:

Ваня Кубадинска
Отдел “Връзки с обществеността”

February 13, 2018 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Събития, Текстове на български, Фотографии

ИЗЛОЖБА Лъчезар Бояджиев. SIC TRANSIT MEDIA MUNDI

 

  СОФИЙСКА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

София 1000, ул. “Ген. Гурко” 1,  т. 987 21 81, ф. 981 19 44    sghg@sghg.bg   http://sghg.bg

Лъчезар Бояджиев. SIC TRANSIT MEDIA MUNDI

(Настоящето е прекалено късо и доста тясно)

14.02. – 11.03.2018

Откриване: 13.02., 18 ч.

            Лъчезар Бояджиев е сред най-известните съвременни български художници. Един от основателите на Института за съвременно изкуство в София и автор с мащабна международна практика, Бояджиев е публична фигура с особено значима критическа позиция на българската сцена. В качеството си на художник, критик, лектор той спомага за изграждането на нови дефиниции и практики на изкуство в страната.

Настоящата изложба е неговата първа ретроспектива в България, показваща опита от над 20-годишната му практика. В нея са включени произведения от началото на 90-те до днешния ден, сред които авторски реплики и реконструкции на ключови и рядко показвани творби. Ще могат да се видят едни от най-ранните работи на художника, създадени в хаотичното време на еуфория и надежди за промяна веднага след събитията от 89-а. Те са показвани преди всичко извън страната и са били включени в исторически международни изложби като „Отвъд вярата. Съвременно изкуство от източноцентрална Европа”, 1995, „След стената: изкуство и култура в пост-комунистическа Европа”, 1999, „Кръв и мед / Бъдещето е на Балканите”, 2003 и много други.

През годините художникът е участвал в биеналета, групови изложби и конференции от Сао Пауло до Сидни и Гванджу, както и в почти цяла Европа. Творбите му са част от множество музейни колекции по света, като в България Софийска градска художествена галерия притежава най-много от тях в колекцията си за съвременно изкуство.

Цялостната дейност на Лъчезар Бояджиев представлява прецизно, изпълнено с хумор, задълбочено знание и критика визуално изследване на настоящето. В него прозират мащабни познания както за българската и международната история на изкуството, така и за актуалните проблеми на съвременността. Произведенията му са свързани с пренареждане на социалните, идеологическите и религиозните властови йерархии, с промяна на стойностите и с изследване на връзките между лично и публично пространство, глобални и местни територии, с търсене на пресечните точки на капитализма и демокрацията, консуматорството и новите модели на живеене. Художникът се интересува както от проблемите на паметта и миналото, определящо лицето на различни места и обстоятелства, така и от възможните проекти за бъдеще. В работите му двата вектора заедно дават индивидуалността на настоящето.

Куратори на изложбата са Яра Бубнова, Мария Василева, Владия Михайлова и Даниела Радева. Тя се осъществява с подкрепата на СП „Култура” на СО, ИСИ – София, Фондация „Едмонд Демирджиян”, Фондация „Отворени изкуства”, FAC Design, Фондация MUSIZ, Дана и Георги Войнови, Гауденц Б. Руф, Колекция „Контакт“ – Виена, Колекция „Хохентал и Берген“ –Берлин, Колекция „Рене Блок“ – Берлин, Колекция на Фондация Вехби Коч, Истанбул.


 

————————————————————————————————————————————————————–

 1. Лъчезар Бояджиев. Gazebo, 1996. Инсталация в конкретна среда /Luchezar Boyadjiev. Gazebo, 1996. Site-specific installation
 2. Лъчезар Бояджиев. Навътре, навън… и пак навътре, 1999. Цикъл от 15 дигитални графики Колекция на СГХГ, София /Luchezar Boyadjiev. In/Out…, in again”, 1999. A cycle of 15 digital prints on paper, Collection City Art Gallery, Sofia
 3. Лъчезар Бояджиев. Ендшпил или добрият, лошият и самотният, 2012. Инсталация-обект, Колекция на Фондация Вехби Коч, Истанбул/ Luchezar Boyadjiev. Endspiel or The Good, The Bad and The Lonely, 2012. Installation-object, Collection of Vehbi Koc Foundation, Istanbul;                                                                                                    —————————————————————————————————————————————————-

 

 

 

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————————————

4. Лъчезар Бояджиев. Неозаглавен проект с мумии (Поеми въздух и задръж!), 2012. Инсталация; 12 надуваеми обекта/ Luchezar Boyadjiev. Untitled Mummy Project (Hold Your Breath!), 2012. Installation; 12 inflatable objects;

5. Лъчезар Бояджиев. Столове и символи. Проект за мирна съвместна съ-идентификация, 1995-2001. Цикъл от 11 дигитални графики/Luchezar Boyadjiev. Chairs and Symbols. A Project for Peaceful Co-identification, 1995-2001, Cycle of 11 digital prints

—————————————————————————————————————————————————————-

February 11, 2018 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Събития, Текстове на български, Фотографии

The 7 Most Endangered programme 2018

12 European heritage sites shortlisted

At the opening of the European Year of Cultural Heritage, Europa Nostra, the leading heritage organisation in Europe, and the European Investment Bank Institute announce the 12 heritage sites shortlisted for the 7 Most Endangered programme 2018 by a panel of experts in various fields.

These endangered heritage landmarks from 10 European countries are:
Historic Centre of Gjirokastra, Albania
Post-Byzantine Churches in Voskopoja and Vithkuqi, Albania 
Historic Centre of Vienna, Austria 
Coal Preparation Plant in Beringen, Belgium
Buzludzha Monument, Bulgaria
Aerial Cableway Network in Chiatura, Georgia 
David Gareji Monasteries and Hermitage, Georgia
Castle of Sammezzano, Tuscany, Italy 
Constanta Casino, Romania 
Prehistoric Rock-Art Sites in the province of Cadiz, Spain
Prinkipo Greek Orphanage, Princes’ Islands, Turkey
Grimsby Ice Factory, United Kingdom

Some of these sites are in danger due to neglect or inadequate development, others due to a lack of resources or expertise. The final list of 7 most endangered heritage sites in Europe will be unveiled on 15 March.

The 12 monuments and sites were selected while taking into account their outstanding heritage and cultural value as well as the imminent danger that they are facing. The engagement of local communities and the commitment of public and private stakeholders to saving these sites were also considered crucial. Another main criterion was the potential of these sites to act as a catalyst for sustainable socio-economic development.

2018 is the year to celebrate Europe’s unique cultural heritage and to highlight its key role in promoting our common identity and building a more inclusive Europe. Raising awareness and mobilising widespread efforts to save endangered heritage sites across Europe is another objective of the European Year of Cultural Heritage 2018. What better occasion for Europa Nostra and the European Investment Bank Institute to implement a new edition of the 7 Most Endangered programme, with the support of the EU Creative Europe programme,” stated Denis de Kergorlay, Executive President of Europa Nostra. “This shortlist is, first and foremost, a call to action. We urge public and private stakeholders at local, national and European levels to join forces to rescue the heritage gems which tell our shared story and which must be saved for future generations,” he added.

“Saving these 12 sites will not only benefit the cultural heritage monuments alone. The investment will also generate socio-economic benefits at the local, regional and national levels”, said Francisco de Paula Coelho, Dean of the European Investment Bank Institute. “Well prepared and well implemented investment in cultural heritage pays off in terms of social, economic and cultural development, and it is important to spread this message during the European Year of Cultural Heritage 2018”, he added.

Nominations for the 7 Most Endangered programme 2018 were submitted by civil society organisations or by public bodies which form part of Europa Nostra’s vast network of member and associate organisations from all over Europe. 12 sites were shortlisted by a panel of experts in history, archaeology, architecture, conservation, project analysis and finance. The final list of the 7 Most Endangered heritage sites in Europe will be selected by the Board of Europa Nostra.

The 7 Most Endangered programme was launched in January 2013 by Europa Nostra with the European Investment Bank Institute as founding partner and the Council of Europe Development Bank as associated partner. It was inspired by a successful similar project run by the US National Trust for Historic Preservation. The 7 Most Endangered is not a funding programme. Its aim is to serve as a catalyst for action and to promote “the power of example”. It has the support of the Creative Europe programme of the European Union, as part of Europa Nostra’s network project ‘Sharing Heritage – Sharing Values’.


12 European heritage sites shortlisted for the 7 Most Endangered’ programme 2018

(listed in alphabetical order of their country)

Historic Centre of Gjirokastra, ALBANIA

The city of Gjirokastra is situated in the Drino valley, the richest archaeological area in Albania, dating back to the middle Bronze Age. The Historic Centre of Gjirokastra has been inscribed on the World Heritage List since 2005. It includes several types of constructions, such as social and public buildings, places of worship and residences, all harmoniously composed in an outstanding historical urban landscape. The core of the Centre is the old bazaar with shops found in parallel lines, representing an urban character typical of the 17th and 18th-centuries. Out of 615 monuments located in the Historic Centre, more than half are subjected to illegal or out of context constructions, while 169 are in critical condition or at risk of collapse. Moreover, a controversial Bypass Road project has recently been approved by the national and local authorities. This development will seriously damage the structural and visual integrity of the Centre, which is the essence of its outstanding value. The Gjirokastra Foundation made the nomination for the 7 Most Endangered programme 2018.


Post-Byzantine Churches in Voskopoja and Vithkuqi, ALBANIA

A number of Post-Byzantine churches in Voskopoja and Vithkuqi, situated in southeastern Albania, are the most representative monuments of 17th-18th century ecclesiastical art in the Balkans and are masterpieces of the post-Byzantine style. War, plundering and natural disasters have seriously damaged this group of 12 churches. The surrounding Christian population has greatly declined and a subsequent lack of clergy has resulted in the majority of the churches remaining unused for most of the year. The main threat now is the total negligence by those administratively responsible for the churches at the national level, namely the Institute of Cultural Monuments. The listed Church of Saint George in Voskopoja, which won a Europa Nostra Award in 2011 for its outstanding conservation, faces the threat of theft and highlights the urgency with which these remarkable churches need to be protected. The nomination for the 7 Most Endangered programme 2018 was submitted by “The Past for the Future” Foundation.


Historic Centre of Vienna, AUSTRIA

The Historic Centre of Vienna has immense significance to Europe’s tangible and intangible culture, as a city of great architectural importance and as an exceptional centre for the development of arts. In 2001, it was inscribed on the UNESCO World Heritage List. In 2012, a high-rise development, which will include the rebuilding and enlargement of the Hotel Intercontinental, was planned on the site of the Vienna Ice-Skating Club. The development would totally spoil the most famous view of the city from the Belvedere Palace and Gardens. In 2014, the City Council of Vienna issued a “High-Rise Concept” and a “Glacis Master Plan” which permit the construction of high-rise buildings on several points of the Ringstrasse area. These high-rise buildings would spoil the urban character of this area as well as the roofscapes and morphology of the Historic Centre of Vienna. Following numerous and unfruitful exchanges with Austria and the Vienna City Council, the World Heritage Committee inscribed the Historic Centre of Vienna on the List of World Heritage in Danger in July 2017. Europa Nostra Austria made the nomination for the 7 Most Endangered programme 2018.


Coal Preparation Plant in Beringen, BELGIUM

The Coal Preparation Plant in Beringen, with its equipment, is the only such plant preserved on a European and even on a global scale. The construction of this large coal preparation plant started in 1923-1924 (coal washery 1) and was later enlarged (coal washeries 2, 3 and 4). The four components form one building, which was classified as an Historic Monument in the 1990s by the Flemish Government. In 2009, the re-use of the mine was assigned to the PPP Company BE-Mine and its partners. The company concluded that the conservation of the complete coal preparation plant was not possible and – without a thorough study of the building’s history – decided on the imminent demolition of coal washeries 1 and 3. The company’s plans for development suggest keeping just one of the four buildings. This proposal neglects to acknowledge the importance of the integrity of the building. The demolition of the first component could set a dangerous precedent for further destruction of the building, leading to the incremental loss of the entire site. The nomination for the 7 Most Endangered programme 2018 was submitted by the Flemish Association for Industrial Archaeology.


The Buzludzha Monument, BULGARIA

Located in the mountains in the heart of Bulgaria, the Buzludzha Monument is an imposing example of 20th-century Modernist architecture. The building now attracts increasing international attention. Built in 1981 to be the House-Monument of the Bulgarian Communist Party, the structure was used for just 8 years. Soon after the end of the Communist regime, the monument was abandoned and has since been victim to thefts, vandalism and severe weather conditions. The ostentatious finish of its Brutalist architecture, heavy iconography and colourful mosaics has decayed. No action has been taken by the responsible authorities to protect the site so far. The Buzludzha Project Foundation, which made the nomination for the 7 Most Endangered programme 2018, proposes that the Buzludzha Monument could become an example for the preservation of other similar heritage sites throughout Eastern Europe. Conservation work and the preparation of the monument for sustainable tourism are suggested as the most viable long-term solutions for its survival.


Aerial Cableway Network in Chiatura, GEORGIA

In 1913, the booming manganese mining industry led to the creation of a unique cargo and civic cableway network in Chiatura. The network – composed of 18 passenger and 27 cargo cableways – is striking in its diversity of architectural styles and engineering solutions. The absolute majority of cableways retain their original architectural and technological components. The “Perevisa-Town” cableway and various buildings are listed as historic monuments. Most of the cableways are owned and operated by the private mining corporation LLC “Georgian Manganese” and the municipal administration. Due to the lack of maintenance, many of the passenger cableways have deteriorated and have been closed down. Few of the cargo cableways function today. This important site of industrial heritage benefits from the support of local and national institutions, including the nominator, the Ministry of Culture and Monuments Protection of Georgia. However, (trans)national funding seems to be lacking, which threatens any sort of viable future for the cableway network.


David Gareji Monasteries and Hermitage, GEORGIA

The David Gareji Monasteries and Hermitage are located in Eastern Georgia, on the semi-desert Iori plateau and partly extend into neighbouring Azerbaijan. Dating back to the 6th-century, the site is comprised of 22 rock-hewn monasteries and more than 5,000 sanctuaries and cave-cells. The combination of rock architecture, medieval murals, prehistoric archaeology and paleontological fields makes the entire ensemble a masterpiece of Georgian culture. It is registered as a Monument of National Importance. The monastery complex faces the threat of irreversible deterioration. The main problem is the disintegration of the rocks. The churches and other spaces suffer extreme structural damage. The collapse of the structures also threatens the wall paintings. The monastery complex is under the ownership of the Patriarchate of Georgia. It is still an active monastic center with daily services and this adds to its importance and underlines the urgency of its preservation. Increased tourism to the site presents an opportunity but its sustainability needs to be addressed. The Georgian Arts and Culture Center submitted the nomination for the 7 Most Endangered programme 2018.


Castle of Sammezzano, Tuscany, ITALY

The Castle of Sammezzano is a rare example of eclectic and Moorish architecture in Europe. Over the second half of the 19th century, this formerly medieval castle was transformed into a fine example of the Orientalist fashion by Marchese Ferdinando Panciatichi Ximenes d’Aragona. Ferdinando was influenced by several Eastern trends, focusing on two particular styles: Arabic-Moorish, with its white “intertwined ropes” of stucco, and Indo-Persian, characterized by strong polychromatic colours. Following the Second World War, the castle became a luxury hotel. However, for over 25 years the site has been unoccupied and neglected with its ownership remaining insecure. As a result, broken windows have gone unmended and leaking roofs unrepaired, which in turn led to severe water damage and major deterioration of the fabric of the building. The lack of security has laid the site bare to thefts and vandalism. The Touring Club Italiano, together with the Save Sammezzano movement, made the nomination for the 7 Most Endangered programme 2018.


Constanta Casino, ROMANIA

Built in 1910, the Constanta Casino has become a landmark of the Black Sea shore. Daniel Renard, the Swiss Romanian architect who designed the building, opted for a lavish expression of Art Nouveau to reflect Romania’s modernisation during the reign of Carol I. Following many years of alternating commercial and state held responsibility for the building’s care, during the 2000s, the Casino was abandoned. It remains so to this day due to local authorities’ inability to find funding and to launch a rescue and restore operation. There have been several transfers of administrative rights from the Municipality of Constanța, the last of these being to the National Investments Agency within the Ministry of Development. The main danger to the building comes from the corrosion and rusting of structural metal parts. Sea storms and winds have shattered most of the windows facing the sea. It is very likely that the roof will collapse if this process continues. The nomination for the 7 Most Endangered programme 2018 was submitted by the ARCHÉ Association.


Prehistoric Rock-Art Sites in the province of Cadiz, SPAIN

This exceptional set of Prehistoric Rock-Art Sites developed in an extended period of time of about 20,000 years, stretching from the Upper Paleolithic to the Iron Age. It consists of approximately 300 caves and shelters, within which are paintings and engravings of animals and human figures and symbols of diverse styles, the majority belonging to Iberian Schematic art. Biological deterioration, structural damage, misuse and acts of vandalism have greatly compromised this important rock art. In fact, misuse and acts of vandalism have done more damage to these caves than natural processes have in thousands of years. The drastic rate of decline in the quality of conservation of these sites – located in the province of Cadiz – has motivated several organisations and individuals to raise awareness of the serious threats to this important heritage site to the local regional and national authorities. However, only minor action has been taken to alleviate the threats. Hispania Nostra made the nomination for the 7 Most Endangered programme 2018.


The Prinkipo Greek Orphanage, Princes’ Islands, TURKEY

The Prinkipo Greek Orphanage is considered the largest wooden building in Europe and the second largest in the world. Located on Prinkipo, on the Princes’ Islands off the coast of Istanbul, it was built in 1899 to the design of French architect Alexandre Vallaury. The timber framed structure features elaborately decorated wooden columns in the grand hall and panelled ceilings with decorative mouldings. The building functioned as an orphanage until its closure in 1964. Since then, the neglected structure has deteriorated. Damaged by a fire in 1980, today the building is exposed to adverse weather conditions. Sections of the roof and corner posts have already fallen and the Orphanage is now at immediate risk of further collapse. Europa Nostra Turkey submitted the nomination for the 7 Most Endangered programme 2018. The setting up of a Centre of Environmental and Interreligious Dialogue in the building, as conceived by the Ecumenical Patriarchate of Constantinople Patriarchate, should figure as the most appropriate future use of the Orphanage


Grimsby Ice Factory, UNITED KINGDOM

The Grimsby Ice Factory is understood to be the earliest surviving ice factory in the United Kingdom. Designed by the engineer W. F. Cott, the Factory dates from 1900 and is a substantial Grade II* listed red brick industrial building. The site is arguably the most prominent physical reminder of Grimsby’s fishing and maritime heritage, the largest fishing port in the world at the start of the 20th century. The Factory has been in a state of serious decline since its closure in 1990. The roof is now severely damaged allowing water into the interiors, and much of its metal work and electrical fittings have been stolen. Moreover, there have been threats of demolition. The Factory has remained in private ownership. A mixed use development proposal initiated by the Great Grimsby Ice Factory Trust, estimated to potentially create upwards of 125 jobs, has so far been unsuccessful in securing funding, resulting in the future of the Ice Factory remaining uncertain. The nomination for the 7 Most Endangered programme 2018 was made by SAVE Britain’s Heritage.

Press Contacts

Bruno Rossignol
European Investment Bank Institute
bruno.rossignol@eib.org
T. +352 43 797 07 67; M. +352 62 134 58 62

12 European heritage sites shortlisted for the 7 Most Endangered programme 2018

 

January 16, 2018 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на други езици, Събития, Текстове на други езици, Фотографии

МОЯТА РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ИЗМИНАЛАТА 2017 ГОДИНА – ПУБЛИКАЦИИ, ПРЕВОДИ, СТИХОВЕ

НЯМА ПО-ЦЕННА НАГРАДА ОТ МОРАЛНАТА – ОТЗИВИ ЗА “МОЕТО” УЧИЛИЩЕ – Публикация в блога: http://zheleva-martins.com/2017/02/07/%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B7/

НЕПРЕХОДНИТЕ ЦЕННОСТИ НА СОФИЯ – РЕПЕРИ НА НЕЙНАТА ВИЗИЯ И ИДЕНТИЧНОСТ. ДУХЪТ НА МЯСТОТО – GENIUS LOCI – Публикация в блога: http://zheleva-martins.com/2017/02/14/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%B8-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/

КЪМ „ВИЗИЯТА НА СОФИЯ“ И МЕТОДИКАТА ЗА НЕЙНОТО РАЗРАБОТВАНЕ – МОЕТО МНЕНИЕ – Публикация в блога: http://zheleva-martins.com/2017/03/01/%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7/

КЪМ „ВИЗИЯТА НА СОФИЯ“ И МЕТОДИКАТА ЗА НЕЙНОТО РАЗРАБОТВАНЕ – МНЕНИЕ д-р арх. Добрина Желева-Мартинс,  – В: „АРХИТЕКТУРА – Информационен бюлетин Български архитект“, №3,  31.03.2017, с.2,3,4.

♦ ГРАВЮРИТЕ КАТО ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА АРХИТЕКТУРНИ ОБЕКТИ –  Публикация в блога: http://zheleva-martins.com/2017/04/27/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8/

ГРАВЮРИТЕ КАТО ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА АРХИТЕКТУРНИ ОБЕКТИ –  Публикация в https://www.academia.edu/32666219/%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%AE%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%95_%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%98%D0%97%D0%A2%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A_%D0%9D%D0%90_%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9F%D0%A0%D0%98_%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9D%D0%90_%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%9D%D0%98_%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98

https://independent.academia.edu/DOBRINAVIANA

СИЛУЕТЪТ НА ГРАДА –  Публикация в блога: http://zheleva-martins.com/2017/08/05/%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0/

♦ РАЗВИТИЕТО НА ЕСТЕТИКАТА НА СИЛУЕТА НА ГРАДА: С поглед към Бруклинския мост и изследване върху примера от Кас Гилбърт(Cass Gilbert), архитект на Уулърт билдинг(Woolworth Building) От Рейчъл Шварц – превод от английски на статията:   „The Development of a Skyline Aesthetic: With a Look into the Brooklyn Bridge and a Case Study on Cass Gilbert, architect of the Woolworth Building“, By Rachel Schwarz – http://www.nycskylinehistory.com/development-of-aesthetic

http://zheleva-martins.com/2017/08/08/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD/

♦ ОБРОК – Стихове – Публикация в блога – http://zheleva-martins.com/2017/08/19/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA/

 Желева-Мартинс, Добрина, “Оброк” – публикувано в: “FRESH Поезия”   Стихове от български учени, с. 74. Стихосбирката е реализирана по проект FRESH за Европейска нощ на учените, с помощта на СУБ

София, 2017г., ISBN 978-954-397-040-7  

♦ ЛЕТНИ ЕКСПРЕСИИ – културни маршрути 2017 – 100 КУЛТУРНИ И ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ ЗА 10 ДНИ – Публикация в блога – http://zheleva-martins.com/2017/09/14/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8-2017/

♦ ЛЕТНИ ЕКСПРЕСИИ – КУЛТУРНИ МАРШРУТИ 2017 – 2- Публикация в блога –  http://zheleva-martins.com/2017/10/09/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8-2017-2/

ЛЕТНИ ЕКСПРЕСИИ – КУЛТУРНИ МАРШРУТИ 2017 – 3Публикация в блога –  http://zheleva-martins.com/2017/10/18/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8-2017-3/

♦ СТАРАТА ЦЪРКВА – Стихове – Публикация във фейсбук –Добрина    Желева www.facebook.com/https://photo.php?fbid=1601637756591165&set=a.382711188483834.95560.100002348678911&type=3&theater  –

15.11.2017

“Как един роман запазва „Нотр Дам“ и променя възприятията за готическата архитектура” ЕДНА МНОГО ЛЮБОПИТНА ИСТОРИЯ ЗА ПАРИЖКАТА СВЕТА БОГОРОДИЦА И НЕЙНОТО СПАСЯВАНЕ ОТ РАЗРУШАВАНЕ, БЛАГОДАРЕНИЕ НА ВИКТОР ЮГО, разказана от  Ричард Будай – превод от английски на статията: How a Novel Saved Notre-Dame and Changed Perceptions of Gothic Architecture Richard Buday – http://www.archdaily.com/879028/how-a-novel-saved-notre-dame-and-changed-perceptions-of-gothic-architecture?utm_medium=email&utm_source=ArchDaily+List – публикация в: http://zheleva-martins.com/2017/11/25/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%80-%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D0%BF/

ВИСОКИТЕ СГРАДИ В СОФИЯ – Публикация в блога:  http://zheleva-martins.com/2017/11/28/%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/

 ♦ ТРЕВОГА ЗА СОФИЯ – ЩО Е НЕБОСТЪРГАЧ? КОИ СА НЕБОСТЪРГАЧИТЕ НА СОФИЯ? ВЪЗРАЖЕНИЯ И ПРОТЕСТИ? ЗАЩО? – Публикация в блога: http://zheleva-martins.com/2017/11/30/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%BE-%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%87-%D0%BA%D0%BE%D0%B8/

 ♦ НЕБОСТЪРГАЧИТЕ И СИЛУЕТЪТ НА ГРАДА – Публикация в блога: http://zheleva-martins.com/2017/12/04/%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0/

Желева-Мартинс, Д. и Юлий К. Фърков, “ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ГРАДОУСТРОЙСТВО XIX-XX ВЕК” ЧАСТ 2 “СИНХРОННИ АНАЛИЗИ”- София, Изд. Уникард ЕООД, 2017г. ISBN 978-954-2953-80-7

January 1, 2018 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, Публикации на български, Текстове на български

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА! HAPPY NEW YEAR! С НОВЫМ ГОДОМ!

Приятели, желая ви здраве, успехи и щастие през новата 2018 година!
Дорогие друзья! С наступающим Новым годом! Желаю вам здоровья, успехов и счастья!
Dear friends! I wish you health, success and happiness in the new year!
Celebrate the beginning of New Year with great ecstasy!

December 31, 2017 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, Публикации на български, Публикации на други езици, Събития, Текстове на български, Текстове на други езици