ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА, БЪЛГАРИЯ!

January 2, 2020 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Видео, Събития

В ПАМЕТ НА ВАЦЛАВ КОЛАР – ПЪРВИЯТ ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СОФИЯ

АРХИТЕКТ ВАЦЛАВ КОЛАР ПОЧИНАЛ НА 31 ДЕКЕМВРИ 1900

В последния брой на Списание на Българското инженерно архитектурно Дружество – БИАД – книга 12 от 1900 година,  в рубриката “Вести от редакцията” е написано следното кратко съобщение:

+ Венцеслав Адол Колар – архитект

Така телеграфно, обидно бегло е отбелязана смъртта на първия главен архитект на София – Вацлав Колар, автор на редица емблематични за столицата ни обществени обекти.

Един некролог – съобщение за смъртта на арх. Вацлав Коларж в чешкия вестник „Национална политика“ от началото на 1901г., което ни е предоставено от неговия правнук Dr Josef Vorisek, дава допълнителна информация и хвърля известна светлина върху някои премълчавани или пропускани моменти от биографията на арх. Колар, които ние съзнателно ще подчертаем тук.

“ Смърт на сънародник в България. / Национална политика. 5. 1. 1901, стр. 5. / Úmrtí krajana v Bulharsku. Národní politika. 5. 1. 1901, s. 5/.

В София, България, на 31 (декември 1900 г.), след кратко боледуване, умира от пневмония на 59-годишна възраст, г-н Václav  K o l á ř /Вацлав Колар, Кавалер на Ордена на „Св. Станислав“ и на руския медал за заслуги „Света Ана“ на лента. (починалият бе братовчед на Йосиф Коларж, преподавател по славянски езици в Чешкия университет в Прага).

Г-н Коларж е роден през 1840 г. в Башнице, близо до Хорице (окръг Храдец Кралове), където баща му е съдия изпълнител и началник около тридесет години. Той завършва Реалната гимназия в Прага, след което заминава като доброволец при полските бунтовници срещу руските войски. След края на въстанието достигнал до чин поручик, той е бил върнат при родителите си. След известно време Вацлав Колар напусна дома си, без да каже на никого къде отива. Две години по-късно той изпраща кратко съобщение до родителите си, че работи като чертожник в Белград, Сърбия. По-късно заминава за Букурещ, Румъния, където привлича вниманието върху себе си като архитектурен чертожник дотолкова, че получава румънска държавна стипендия за допълнително техническо обучение във Виена и Париж. След завръщането си  няколко години служи в румънското Министерство на обществените сгради, където натрупал значително богатство.

След избухването на Руско-турската война Колар преминава Дунава заедно с руснаците, в компанията на княз Корсаков-Дондуков, първият администратор на Освободеното българско княжество.

От това време до смъртта му, при различни правителства и монарси, той живее все в София, където е архитект на най-големи и красиви държавни сгради, първо на княжеския конак при княз Дондуков-Корсаков, след това на кадетското училище и накрая на голямата сграда на военния клуб, на много частни домове, чужди и свои собствени.

Въпреки, че успява да си възвърне значителното богатство,  с прекалено голямата си добротата към всеки, който се бе обърнал към него за помощ или гаранция, която мнозина използвали в негова вреда (той плаща над 25 000 франка като гарант!). Отново губи голяма част от богатството си, така че от четирите къщи му  останали само две.

Последната му държавна сграда трябвало да бъде великолепен столичен храм в чест на Св. Александър Невски, в памет на Освободителя на България. Планът  вече бил завършен, когато правителството поискало тя  да бъде дело на по-млад архитект, българин. В. Колар сметнал, че това е незаслужено недоверие и неодобрение на  заслугите му до този момент. Той се отказал от държавна служба и изживява последните си три години без служба и пенсиониране, като частно лице, почти самотен, стар ерген, така той завършва активния си живот в чужбина.

В София той остави след себе си красиви и трайни паметници на своето изкуство, а в сърцата на много сънародници и на други, на които през живота си бе показал много добрини, си осигури благодарствен спомен.

Той подари на град Хорице своята богата колекция от редки и ценни ориенталски оръжия и антики, които са прехвърлени чрез австрийското консулство след смъртта му.

Погребението на покойника се състоя със значително участие на 2-ри този месец в София.“

January 1, 2020 · dobrina · Comments Closed
Posted in: Други

ЧЕСТИТА КОЛЕДА

ЧЕСТИТА КОЛЕДА

December 24, 2019 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, Публикации на български, Текстове на български, Фотографии

МОЯТА РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

♦Желева-Мартинс, Д“Гравюрите като източник на информация при реконструкция на архитектурни обекти” – В: “Паметници Реставрация Музеи”, Списание, Архитектурно издателство АРХ&АРТ, София 1-2 брой, 2018, с.3-19 Публикация онлайн вариант: 

https://www.academia.edu/32666219/%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%AE%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%95_%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%98%D0%97%D0%A2%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A_%D0%9D%D0%90_%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9F%D0%A0%D0%98_%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9D%D0%90_%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%9D%D0%98_%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98

http://zheleva-martins.com/2019/06/23/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%8e%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8-2/

♦Желева-Мартинс, Д., „170 години от рождението на архитект Константин Йованович“– В: списание „Архитектура“, 2019г. брой №3, стр.44-53

Публикация онлайн вариант: 

https://www.academia.edu/39767792/170_%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%98_%D0%9E%D0%A2_%D0%A0%D0%9E%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%D0%A2%D0%9E_%D0%9D%D0%90_%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%A2_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9D_%D0%99%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7

♦Zheleva-Martins Dobrina, PhD, Prof. Minka Zlateva, PhD,  Reconsideration of cultural-historical value of central public space of Sofia by means of communication, pp.486-515 –In: Communication, ville et espace public Comunicacion, ciudad y espacio public Communication, city and public space, Le Reeseau international des chaires UNESCO en communication ORBICOM, Directeurs éditoriaux Yves Théorêt, Walter Neira Bronttis, Publie par LES EDITIONS DE L’IMMATERIEL, Paris, France, 2019, ISBN: 979-10-91636-17-9

Публикация онлайн вариант: 

https://www.academia.edu/39685043/RECONSIDERATION_OF_CULTURAL-HISTORICAL_VALUE_OF_CENTRAL_PUBLIC_SPACE_OF_SOFIA_BY_MEANS_OF_COMMUNICATION

♦Желева-Мартинс, Д – Доклад за екологична оценка  на Общ устройствен план на Община Белово, Област Пазарджик, част Културно-историческо наследство

♦Zheleva-Martins Dobrina, Associate Prof.Dr. 80 moments that shaped Bulgaria – Panelof experts; Доц. д-р арх. Добрина Желева-Мартинс – член на Консултативен съвет към Британския съвет, изготвил 160 номинации включени в проучването “80 момента, променили България” https://www.britishcouncil.bg/80-years/80-moments/panel-experts

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ ОТ БЛОГА:

Кратка история на ИНСТИТУТА ПО ГРАДОУСТРОЙСТВО И АРХИТЕКТУРА

December 23, 2019 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, Публикации на български, Публикации на други езици, Текстове на български, Текстове на други езици

ПРИКЛЮЧИ КОНКУРСЪТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАД „СВЕТА НЕДЕЛЯ“ В СОФИЯ

Международният конкурс за Разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за пл. „Света Неделя”, гр. София беше обявен през февруари ето така:

Столична община обявява открит конкурс за възстановяване, обновяване и изграждане на площад „Света Неделя” и прилежащите му публични пространства. Целта е да се създаде мрежа от общодостъпни пространства, като се запази тяхната идентичност.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

 • Осъществяване на приемственост между напластените през времето исторически слоеве
 • Обвързване на публичните пространства с човешки мащаб
 • Осъществяване на връзка между пешеходните пространства
 • Създаване на достъпна и безопасна връзка между посетителите и експонираните археологически ценности
 • Подобряване на достъпната среда
 • Осигуряване на активност по всяко време на деня и годината
 • Създаване на съвременен градски дизайн
 • Икономическа целесъобразност на концептуалното решение.

Нека да си припомним и контекста – основна причина за обявяването на този конкурс бе желанието да се експонира ново-разкритото археологическо наследство на антична Сердика, чието проучване продължи четири години и бе финансирано от Столична община. Да припомним също, че имаше очакване тук, под този площад да бъде разкрит Форумът на антична Сердика.

Няма да се спираме на обстоятелствата за първоначалното бламиране на конкурса от страна на КАБ, нито на алтернативния конкурс, обявен от Съюза на архитектите в България, Обединение „Сдружени софийски архитекти” и Регионална колегия София-град към Камарата на архитектите в България, макар че тези факти сами по себе си са твърде многозначителни за отношението на Столична община към браншовите организации и незачитане  на експертните мнения.

Ще направим само своите констатации върху случилият се международен конкурс и неговата адекватност на поставените цели и очаквания.

В първия етап от международния конкурс за идеен проект за обновяване на площад „Св. Неделя“ в историческия център на София са заявили участие 14 екипа. Журито определя седемте участника, на които Столична община изпраща покани да разработят идейни проекти:

 • Консорциум: OW/MA/CL (УУ/МА/КЛ) с членове на консорциума: One Works, Maofficina, Сracknell
 • Студио Паола Вигано
 • “Конкурент-90” ЕООД
 • Студио Вилмот
 • Студио Фуксас
 • Обединение AI Architects LLD, CLAB Architettura, Юрий Шередега, Дина Дридзе, Евгений Ширинян
 • Обединение “ДжиТиЕрЕф & Студио Морфе“ с участници в обединението: Студио „Морфе“ и „Джовани Тортели Роберто Фрасони Аркитети“

В международното жури участват арх. Борислав Игнатов и доц. Йорданка Кандулкова – представители на Камарата на българските архитекти, арх. Григор Дойчинов – представител на Съюза на архитектите в България, арх. Сергей Кузнецов – главен архитект на Москва, арх. Марлена Хапах – главен архитект на Варшава, арх. Йони Бабоци – директор на департамента по териториално планиране и градско развитие на Тирана, арх. Мартин Аарц от Ротердам, арх. Сотирис Цолус от Атина, работещ в Дубай, арх. Галина Тачиева, която работи в САЩ, представителите на Регионален исторически музей София – д-р Венета Ханджийска, инж. Борис Чилев и арх. Валентина Върбанова, арх. Ясен Кьосев от Университета по архитектура, строителство и геодезия и Мария Маханджиева – юрист от Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община. Председател на журито е г-жа Малина Едрева – председател на постоянната комисия по образование, наука, култура и културно многообразие към СОС.

Вторият етап приключва, журирането също и на 29 ноември са обявени резултатите от конкурса: https://svetanedelya.com/proekti/

Да се върнем към смисъла на конкурса. В документацията по конкурса е казано:

„Конкурсът се провежда за придобиване на концептуален проектоснова за изработка на бъдещите проекти. На участникът, класиран от журито на първо място, ще се изпрати покана за участие в преговори за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т. 9 от ЗОП във вр. с Глава пета, Раздел Х от ППЗОП за услуга – изработка на технически и работен инвестиционен проект за реконструкция на пл. „Св. Неделя“ и прилежащите му пространства. Ако класираният на първо място не приеме поканата и се откаже от участие в договарянето, покана се отправя до класирания на второ място. В случай, че класираните на първо и второ място участници се откажат от участие в договарянето, Възложителят прекратява процедурата. Възложителят Столична община има право да проведе процедура по избор на изпълнител за проектиране на инвестиционния проект (фаза технически проекти и фаза работен проект), като използва наградените проекти.“….“ На класирания на първо място участник ще бъде възложено изработването на технически и работни инвестиционни проекти за реконструкция на пл. „Света Неделя“ по реда на чл. 79, ал. 1, т. 9 от ЗОП. В случай, че класираният на първо място участник откаже да участва в процедурата, възложителят ще проведе процедурата с участника, класиран на второ място. Ако и той откаже участие, конкурсът се прекратява.“…“ С участието си в настоящия конкурс участниците, получили награди, изрично се съгласяват, че при отказ от страна на класираните на първо и второ място участници да участват в процедурата по реда на чл. 79, ал. 1, т. 9 от ЗОП или в случай, че процедурата на 5 договаряне без предварително обявление не приключи със сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят – Столична община има право да проведе процедура по избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект (фаза технически проекти и фаза работен проект), като използва техните концептуални проекти.“ * https://svetanedelya.com/wp-content/uploads/2019/02/Documentation_BG.pdf

https://svetanedelya.com/wp-ontent/uploads/2019/02/Documentation_BG.pdf

Видеопрезентация на Студио „Фуксас“

 

Главният архитект на София, арх. Здравко Здравков, два дни след приключването на конкурса, заявява пред медиите, че получилият първа награда проект на Студио „Фуксас“ може да бъде изпълнен. “Предполагам, в рамките на месец ще проведем срещи с арх. Масилимиано Фуксас, за да обсъдим условията. Надявам се да постигнем резултати и да сключим договор за разработване на работен проект, като до края на следващата година или началото на 2021 реално да стартират строителните дейности.” казва още той.

КОМЕНТАР: Първопремираният проект, за съжаление, търпи много критики. Най-важната, според нас е, че се неглижира най-древния слой от стратиграфията на площада – антична Сердика!!! Първопричината за обявяването на този конкурс бе експонирането на археологическото наследство на София – един от най-древните градове на Европа!

МОЕТО МНЕНИЕ е, че не трябва да се преминава към реализация на проекта до тогава, докато не се изясни археологическото ниво на площада.

Необходимо е Софийска община да възложи на Националния археологически институт при БАН разработването на археологически кадастър на резервата Сердика-Средец;

Необходимо е изясняване и концептуално осмисляне на подхода и методите на консервация, реставрация и експониране на антична Сердика като цяло, в пълна обвързаност на разкритото антично наследство, както и с контекста на резервата Сердика-Средец.

СОФИЙСКА ОБЩИНА БИ СЛЕДВАЛО ДА НАПРАВИ АНАЛИЗ НА ВСИЧКИ КОМПРОМЕТИРАНИ И ПРОВАЛЕНИ КОНКУРСИ ЗА СОФИЯ, КОИТО СА ПРОВЕДЕНИ ДО МОМЕНТА, В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА, И ДА СЕ ИЗВЛЕКАТ СЪОТВЕТНИТЕ ИЗВОДИ.

СПОРЕД НАС, ОСНОВНИЯТ ИЗВОД Е, ЧЕ ПРОВАЛИТЕ СЕ КРИЯТ В НЕКАЧЕСТВЕНИ ЗАДАНИЯ. ПО-РАЗУМНО БИ БИЛО ДА СЕ ПРАВЯТ КОНКУРСИ НАЙ-НАПРЕД ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ЗАДАНИЯ ОТ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ КОЛЕКТИВИ. ЗАДАНИЯТА ДА ПОДЛЕЖАТ НА ШИРОКО ПРОФЕСИОНАЛНО И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ.

December 2, 2019 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Видео, Други, Публикации на български, Събития, Текстове на български, Фотографии

ВИЗИЯ ЗА СОФИЯ

Вчера, 28 ноември  Визия за София закри  изложбата “София утре” със заключително събитие под надслов “Защо е важно да имаш Визия?” под куполите на Софийското Ларго. Събитието отбеляза финала на работата по създаване на дългосрочната стратегия за развитие на София и крайградските територии и символичното предаване на стратегическия документ за гласуване в Столичен общински съвет. 
Визията за София” вече е публикувана  и ще бъде предложена за гласуване в Столичен общински съвет. По презумпция Визията на София трябва да служи като стратегия за управление на Столична община, като база за промяна или за изработване на нов Общ устройствен план на Столична община, както и за съгласуване и организация на планирането занапред.
 
Визията за София е през 2050 София да е КОМПАКТЕН, МНОГООБРАЗЕН и АДАПТИВЕН град, УПРАВЛЯВАЩ УМЕЛО РЕСУРСИТЕ си и ВКЛЮЧВАЩ ГРАЖДАНИТЕ В РЕШЕНИЯТА ЗА БЪДЕЩЕТО. Само така Столична община може да създава и поддържа разнообразни възможности за развитие и високо качество на живот.
Виж публикацията на Визията на София тук https://vizia.sofia.bg/
Изтегли тук: https://vizia.sofia.bg/wp-content/uploads/2019/11/VISION_SOFIA_FINAL_A4.pdf

November 29, 2019 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Събития, Текстове на български

Future Architecture Platform Announces 2020 Call for Ideas

The Future Architecture Platform has issued its 5th Call for Ideas asking multi-disciplinary creatives who work on transformative projects and ideas for the future of architecture to apply for participation in the 2020 European Architecture Program. The Future Architecture Platform acts as a platform for exchange and networking for European architecture and integrates some of Europe’s most important architectural events.

The Future Architecture Platform enables practices and participants to easily connect and build joint projects. As organizers state, Future Architecture is changing the “very foundations of architecture in Europe and beyond. Its goal is to explore boundaries. To break down walls. To build new systems. To form new coalitions.” Practices can exchange ideas and projects with peers from all over the world as well as high-profile institutions – museums, galleries, publishing houses, biennials and festivals – to find avenues toward international recognition.

From the organizers:

We are inviting multidisciplinary emerging professionals from all over the globe to apply with transformative projects related to our living environments. Send us your completed projects, your theoretical or conceptual propositions for spatial, social or cultural innovation, and join our discussion about the future of architecture. We welcome projects that address:

 • Systemic changes (prototypes and systems)
 • Site-specific cases (projects customized for certain contexts and tasks; cannot be replicated)
 • Next alliances (cross-, trans- and multi-disciplinary projects, exploring new design processes and methodology)
 • New written narratives (Writing Grant for writers exploring the worlds, landscapes and realities faced by emerging practices shaping future urban environments)

Future Architecture’s board of members will invite selected applicants to present their projects at the Creative Exchange in Ljubljana, Slovenia, and to engage in possible activities within the European Architecture program. The platform will cover travel (from within the EU) and accommodation costs for selected participants. Platform members will cover travel (from within the EU) and accommodation costs, and will provide an honorarium to the participants that they invite to contribute to their events. All applications will be published on the website of the Future Architecture platform. The applications will be judged by the Future Architecture board of members, the Future Architecture alumni, and members of the public through online voting.

Timetable and Deadlines

 • Publication of the Call for Ideas: 18 November 2019
 • Deadline for submitting applications: 6 January 2020
 • Matchmaking Conference: 12–13 February 2020
 • European Architecture Program: 17 February – 31 October 2020

Eligibility

The call is open to emerging architects, landscape architects, urban planners, designers, engineers, artists, curators, people involved in architectural communication and anyone whose professional work is focused on the future of architecture and living environments. To be eligible as an emerging creative for the Future Architecture Platform, applicants must meet the following criteria:

 • The applicant’s independent work(s) related to architecture or city development were created after graduation and within the last two years;
 • The applicant has publicly presented or published their independent work(s);
 • The applicant has not yet attained recognition by having a body of critically recognized work at major and established institutions or publishers;
 • The applicant has not participated in previous Future Architecture Platform activities;
 • The applicant may be an individual or a collective.

The open call starts at 12.00 pm CET on 18 November 2019, and all entries must be received by 16.00 pm CET on 6 January 2020. Multiple entries are permitted as an individual or as a collective.

https://www.archdaily.com/928656/future-architecture-platform-announces-2020-call-for-ideas?utm_medium=email&utm_source=ArchDaily%20List&kth=1,147,908

November 21, 2019 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на други езици, Текстове на други езици, Фотографии